bojaźń


bojaźń
bojaźń {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. bojaźńźni, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'podniośle o lęku, strachu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ulegać bojaźni. Odczuwać, przezwyciężać bojaźń. Okazać bojaźń. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'lęk połączony z uwielbieniem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bojaźń boża. Klęknąć z bojaźnią. Modlić się z bojaźnią. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bojaźń — książk. Bojaźń boża «bogobojność, pobożność»: (...) żyjemy w czasach zamętu. Ludzie utracili bojaźń Bożą i wydaje się im, że sami mogą dyktować warunki Bogu, wciągać wiarę w swoje przyziemne, ludzkie przypadłości. O. Tokarczuk, Dom …   Słownik frazeologiczny

  • bojaźń — ż V, DCMs. bojaźńźni, blm «uczucie strachu, lęku; banie się» Drżeć z bojaźni. Odczuwać bojaźń. Przejmować kogoś bojaźnią …   Słownik języka polskiego

  • Polnische Grammatik — Dieser Artikel beschreibt die Grammatik der polnischen Sprache unter Einbeziehung einiger sprachgeschichtlicher Anmerkungen und dialektaler Besonderheiten. Das Polnische als westslawische Sprache hat in der Deklination wie die meisten anderen… …   Deutsch Wikipedia

  • boży — podn. Słowo (słowo) Boże (boże) «nauka Jezusa Chrystusa zawarta w Ewangelii»: Przypomnij sobie prawo najwyższej mądrości, słowa Boże. Wolno bronić swego życia i życia swego narodu, ale napadać nie wolno! Z. Żurakowska, Jutro. Artysta, poeta itp.… …   Słownik frazeologiczny

  • lękliwość — ż V, DCMs. lękliwośćści, blm «skłonność do lękania się; bojaźń, trwoga» Chorobliwa lękliwość …   Słownik języka polskiego

  • synonim — m IV, D. u, Ms. synonimmie; lm M. y «wyraz lub związek frazeologiczny bliski znaczeniowo innemu wyrazowi lub związkowi, np. obawa, bojaźń, lęk; wyraz bliskoznaczny» przen. Bogactwo jest dla niektórych synonimem szczęścia. ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • strach — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIb, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} emocja odzwierciedlająca poczucie zagrożenia, przejawiająca się zmianami w organizmie, m.in. wzrostem ciśnienia, adrenaliny, specyficzną mimiką twarzy (np. szerzej otwarte oczy),… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trwoga — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. trwodze, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} uczucie niepokoju, strachu, przerażenia wywołane przewidywanym lub rzeczywistym niebezpieczeństwem; obawa, lęk, bojaźń, panika, popłoch : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezgraniczna, ciągła …   Langenscheidt Polski wyjaśnień